Genel Bİlgİler

Projenin adı: Serhat İlleri Lojistik Sektöründe Genç İstihdamının Desteklenmesi
İngilizce adı: Promoting Youth Employment in Logistic Sectors of Serhat Provinces
Projenin kapsadığı bölge  Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı                Türkiye, TRA2,
Projenin toplam süresi 12 Ay
Projenin hedefleri

GENEL HEDEFLER

Ülkemizin gittikçe önem kazanan ve Serhat illerinin (Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı) en önemli sektörü olan Ulaşım ve Lojistikte genç istihdamı destekleyerek genç işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

ÖZEL HEDEFLER  

Lojistik programından mezun işsiz 30 genç, Lojistik programında okuyan 30 genç, Meslek lisesi mezunu 40 genç olmak üzere toplam 100 genç işsizin genel beceri, lojistik mesleki eğitim bilgi ve beceri eksiklerini tamamlayarak ulaştırma ve lojistik sektöründe istihdam edilebilirliklerini attırmaktır. 
Hedef Gruplar
 • Serhat İlleri Lojistik Programından mezun 30 genç işsiz
 • Iğdır Üniversitesi Lojistik Programında okuyan 30 genç öğrenci
 • Meslek lisesi mezunu 40 genç işsiz
 • Toplam 70 genç işsiz ve 30 öğrenci olmak üzere 100 kişi
Nihai Faydalanıcılar
 • Ulaştırma ve Lojistik sektöründeki firmalar 
 • TRA2 Serhat illerinde (Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı) geçimini ulaştırma ve lojistikten sağlayan 15.000 kişi ve aileleri
 • TRA2 Serhat illerinde (Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı) geçimini ulaştırma ve lojistikten sağlayan 3.000 Tır sürücüsü ve aileleri
 • Yüksek Öğretim Kurulu; MYO için lojistik programları modülü geliştirilmesi ile eğitim kalitesinde artış
 • Milli Eğitim Bakanlığı; Meslek Liselerindeki lojistik mesleki eğitim kalitesi
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; İş ve istihdam 
Beklenen sonuçlar

1.Hedef: grup 100 gencin istihdamlarını kolaylaştıracak şekilde genel becerilerinin geliştirilmesi  

2.Hedef: grup 100 gencin İŞKUR’un Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilenmeleri ile hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması

3.Hedef: MYO’ları ve Meslek Liseleri için Ulaştırma ve Lojistik Mesleki Eğitim Modülü geliştirilmesi ve uygulanması ile yeterlilik sağlanması

4.Hedef: grup 100 genç için Ulaştırma ve Lojistik Mesleki eğitim modülünün eksikleri konularında eğitimleri ile istihdamlarının kolaylaştırılması

5.Hedef: Okuldan iş hayatına geçişin kolaylaştırılması için Iğdır Üniversitesi’nde Ulaştırma ve Lojistik Kariyer Merkezi oluşturulması ve geliştirilmesi

6.Hedef: Mezunları izleme sistemi ile mesleki eğitimde güncellemelerin sağlanması  
Temel faaliyetler
 • Genel Beceri Eğitimleri; 100 genç için 240 saat genel beceri eğitimleri
 • İŞKUR’un Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleri için 10 saat eğitim 
 • Ulaştırma ve Lojistik Mesleki Eğitimi
 • Ulaştırma ve Lojistik Mesleki Eğitim Modülü geliştirilmesi
 • Ulaştırma ve Lojistik Mesleki Eğitim Modülünün MYO ve Meslek Liselerinde yer almayan konularında 220 saat sertifika eğitimi
 • Ulaştırma ve Lojistik Mesleki Eğitim hakkında farkındalık semineri
 • Ulaştırma ve Lojistik programlarında okuldan iş hayatına geçişi kolaylaştırma
 • Iğdır Üniversitesi’nde Ulaştırma ve Lojistik Kariyer Merkezi oluşturulması ve geliştirilmesi
 • 100 genç için bireysel istihdam eylem planları geliştirilmesi
 • Serhat illerinde lojistik mezunları izleme sistemlerinin oluşturulması
 • Ulaştırma ve lojistik mesleki eğitiminde okuldan iş hayatına geçiş ve işgücü piyasasındaki gençlerin durumları ile ilgili Serhat illerine ait araştırma ve strateji raporu hazırlanması